Zapiroos

بوی خون و مرگ مرا مجذوب خود کرد

مصاحبه با یک آدمکش
پوپیه بر مزار اسکوبار


فلورنس پانوسیان*: وقتی که اولین بار به بچه‌هایم گفتم که به "مِدِلین" می‌روم تا با پوپِیه مصاحبه کنم، قدری شوکه شدند. پوپِیه؟ ملوان زبل؟ آن هم در کلمبیا؟ 
 
بچه‌های من تنها یک بار در بوگوتا بوده‌اند، آن هم فقط برای سه ماه و کوچکتر از آن هستند که از دوران "تروریسم مواد مخدری" خونباری که کلمبیا را در دهۀ 1980 و 1990، یعنی زمانی که سلاطین قاچاق مواد مخدر با دولت و یکدیگر با بی‌رحمی و شدت می‌جنگیدند، فراگرفته بود، چیزی بدانند. 
  

ادامه مطلب

زندانی که نگهبانانش تمساح‌ها هستند

زندانی که نگهبانانش تمساح‌ها هستند

رییس آژانس ضد مواد مخدر اندونزی پیشنهاد ساخت زندانی در یک جزیره را داده که بناست اطراف آن تمساح‌ها نگهبانی دهند تا محکومین جرائم مربوط به مواد مخدر که در انتظار اعدام هستند در آنجا نگهداری شوند. 
ادامه مطلب